สมัครสอบขั้นตอนที่ 1

กรุณากรอกหมายเลขบัตรประชาชนให้ถูกต้อง
หากท่านกรอกข้อมูลไว้ผิด ระบบจะไม่สามารถค้นหาข้อมูลของท่านได้


* เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน
* ชื่อ (ไม่ต้องกรอกคำนำหน้าชื่อ)
* สกุล
*กรุณาป้อนข้อมูลที่ปรากฎด้านล่าง
  Reload Image
 

 
 
Call Center โทร. 0-2257-7230 ในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-17.30 น.

รองรับการใช้งาน Internet Explorer (IE) ,
Google Chrome และ Firefox เท่านั้น