ตรวจสอบคะแนน
ภาคทฤษฎี

ยกเลิกใบสมัคร/คำร้อง

** สำหรับผู้สมัครที่ยังไม่ชำระเงินเท่านั้น **

และผู้ที่ต้องการเพิ่ม/ลด ด้านที่สมัครสอบ
 
ระบบจะยกเลิกใบสมัครหรือคำร้องที่ท่านเคยสมัคร
หลังจากนั้นท่านสามารถกลับเข้ามากรอกใบสมัครหรือคำร้อง ได้ใหม่อีกครั้ง

กรุณากรอกหมายเลขบัตรประชาชนให้ถูกต้อง
หากท่านกรอกข้อมูลไว้ผิด ระบบจะไม่สามารถค้นหาข้อมูลของท่านได้เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน
กรุณาป้อนข้อมูลที่ปรากฎด้านล่าง
  Reload Image