ข่าวประชาสัมพันธ์ (สาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์): Information

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ประกาศสำนักงานสภาการแพทย์แผนไทย เรื่อง การสมัครเป็นสมาชิกสภาการแพทย์แผนไทยและการขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยประยุกต์

 


หากติดปัญหาการใช้งานระบบ :: Call Center โทร. 0-2257-7230 ในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-17.30 น.