ข่าวประชาสัมพันธ์ : Information

เมนู "สมัครเป็นสมาชิก" สำหรับผู้ที่ขึ้นเป็นสมาชิกรายใหม่ ที่ยังไม่เคยสมัครเป็นสมาชิก 

เมนู "ขึ้นทะเบียนขอรับใบอนุญาต" สำหรับผู้ที่สอบผ่าน แต่ มีใบอนุญาตฯมาก่อนแล้ว

เมนู "ขอหนังสือรับรอง" สำหรับผู้ที่ขึ้นเป็นสมาชิกตั้งแต่วันที่ 27 ตุลาคม 2557 ถึงวันที่ 8 มกราคม 2558 เท่านั้น 

เมนู "ขอจัดส่งใบอนุญาตทางไปรษณีย์" สำหรับผู้ที่ขึ้นเป็นสมาชิกตั้งแต่วันที่ 27 ตุลาคม 2557 ถึงวันที่ 8 มกราคม 2558 เท่านั้น 

เมนู "ขอใบแทนใบอนุญาต" สำหรับผู้ที่ใบอนุญาต ชำรุด สูญหาย เท่านั้น 

เมนู "ขอรับใบอนุญาต ก่อนปี 2556" ผู้ที่ยังไม่ได้ไปขอรับใบอนุญาต ก่อนปี 2555 ที่กองประกอบโรคศิลปะ เท่านั้น 


สำหรับหนังสือสำคัญการเป็นสมาชิกการแพทย์แผนไทย
และใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยหรือ
ผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยประยุกต์ เมื่อดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว

จะประชาสัมพันธ์ให้มารับได้ผ่านเว็บไซต์ thaimed.or.th ในข่าวประชาสัมพันธ์


หากติดปัญหาการใช้งานระบบ :: Call Center โทร. 0-2257-7230 ในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-17.30 น.