ตรวจสอบสถานะการชำระเงิน

หลังจากชำระเงินแล้ว 1 วัน ท่านสามารถตรวจสอบสถานะการสมัครได้

เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน
กรุณาป้อนข้อมูลที่ปรากฎด้านล่าง
  Reload Image